© 2016 Robert Furtak Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja reklamowa Dzikie Ptaki

Przynależę do:

Robert Furtak

tel.: +48 504 436 125

mai: robert@robertfurtak.com

 

biuro: ul. Elektoralna 4/6 lok. 44
00-139 Warszawa

 

- Tak. Jeśli warunki kredytowania w innym banku są korzystniejsze, to powinniśmy przeanalizować możliwość przeniesienia naszego zobowiązania do innej instytucji kredytowej. Spłaca ona wtedy za nas część zadłużenia, jaka została nam do spłaty. Zdarza się, że jest to bardzo korzystne. Kiedy ubiegamy się o kredyt na mieszkanie, bank bierze pod uwagę cenę za którą kupujemy to mieszkanie. Przy przenoszeniu
kredytu, bank bierze pod uwagę cenę rynkową mieszkania. Czasem jednak jest możliwość negocjacji z obecnym kredytodawcą marży. W czasie kiedy kredyt został udzielony mogła być wyższa. Żeby nie stracić klienta banki mogą zgodzić się na wysokość marży, jaka funkcjonuje obecnie.

 

Czy można przenieść kredyt do innego banku?

- Zawsze można wcześniej spłacić kredyt. Reguluje to ustawa o kredytach. Trzeba tylko pamiętać, że banki przez pierwsze 3/5 lat

(w zależności od banku) pobierają prowizję. Nie zawsze wcześniejsza spłata kredytu jest dla nas korzystna.

Czy można wcześniej spłacić kredyt?

english version

Czy wiem więcej niż inni? Moja wiedza jest obszerna, ale najważniejsze jest to, że wiem gdzie skutecznie uzyskać wszystkie inforamcje. Mam za sobą wiele lat doświadczenia i jeszcze więcej zleceń zakończonych sukcesem. 99% moich Klientów otrzymuje satysfakcjonujący dla nich kredyt.  To właśnie moja wiedza jest jednym z głównych elementów przekładających się na skuteczność mojej pracy.

 

- Tak. Bardzo ważny jest rodzaj umowy, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni. Preferowaną przez banki, jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Istotny jest również czas podpisania danej umowy. W zależności od banku trzeba być zatrudnionym od 3, 6, a czasem nawet 12 miesięcy, by dochody były brane pod uwagę.

 

Ważnym elementem jest miejsce pracy. Państwo uznaje się za najbezpieczniejszego pracodawcę. Banki cenią sobie również klientów zatrudnionych w spółkach akcyjnych o ograniczonej odpowiedzialności. Jednak najważniejsza jest stabilność danego przedsiębiorstwa, a także jego pozycja na rynku.


Wszystkie banki mają wgląd do raportów z Biura Informacji Kredytowej tzw. BIK. Raport informuje bank czy spłacaliśmy wszystkie poprzednie kredyty. Każde odstępstwo od spłaty ma wpływ na zdolność kredytową. Możemy poprawić wiarygodność kredytową w BIK zaciągając niewielki kredyt konsumencki i terminowo go spłacając.

 

Żeby zwiększyć zdolność kredytową można dołączyć dodatkowego kredytobiorcę, bądź poręczyciela, który przejmie na siebie odpowiedzialność prawną.

 

Kredyt z wkładem własnym jest niżej oprocentowany i wymaga mniejszej zdolności kredytowej. Istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu. Ma to wpływ na przyrost zdolności kredytowej.
 

Małżeństwo jest traktowane jako jedno gospodarstwo domowe, co zmniejsza koszty utrzymania i poprawia zdolność kredytową. Jeśli jednak małżonek posiada złą historię kredytową, można dokonać rozdzielności majątkowej. Nie będzie on wtedy brany pod uwagę przy określaniu wiarygodności kredytowej.

 

Przenosząc dotychczasowe kredyty do tańszego banku, otrzymujesz niższe raty, a tym samym zwiększasz swoją zdolność kredytową.

Czy można zwiększyć swoją zdolność kredytową?

- Są to dodatkowe zobowiązania na rzecz banku które wpływają na łączny koszt spłaty. Mogą być to:  Dodatkowe ubezpieczenia to koszt mający wpływ na wysokość raty kredytu. W niektórych bankach są one obowiązkowe w innych opcionalne. Przykładowe ubezpieczenia to: ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, ubezpieczenie brakującego wkładu własnego,  polisy na życie na czas spłacania zadłużenia, ubezpieczenia na wypadek utraty pracy przez kredytobiorcę, ubezpieczenie pomostowe dotyczące wpisania hipoteki bankowej do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

 

Opłata za konto w banku - (o ile bank pobiera opłatę za prowadzenie konta) to comiesięczna kwota, która ponoszona jest przez kredytobiorcę w wyniku korzystania z konta w banku, w którym zaciągnął kredyt.

Co to są dodatkowe koszty kredytu?

- Tak. Wręcz powinniśmy negocjować z bankami. W razie niepowodzenia zawsze możemy sprawdzić ofertę z innych banków i porównać. Mamy możliwość negocjacji prowizji za udzielenie kredytu przez bank oraz marży. Prowizja, to jednorazowa opłata ustalana w procentach. Zależy od wielkości kredytu. Marża, to składowa rocznego oprocentowania kredytu. Przy negocjacjach najczęściej rozmawia się o marży. Nawet drobna obniżka procentowa pozwala nam dużo zaoszczędzić.

Czy warunki kredytu można negocjować?

Problem: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin et enim eget leo iaculis congue. Curabitur vitae tellus semper, rutrum nibh efficitur, hendrerit arcu. Nunc malesuada blandit nisl sit amet pharetra. Cras non ipsum suscipit, fringilla lacus sed, faucibus ex. Aenean cursus velit justo, sit amet commodo mi rhoncus in.

Rozwiązanie: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin et enim eget leo iaculis congue. Curabitur vitae tellus semper, rutrum nibh efficitur, hendrerit arcu. Nunc malesuada blandit nisl sit amet pharetra. Cras non ipsum suscipit, fringilla lacus sed, faucibus ex. Aenean cursus velit justo, sit amet commodo mi rhoncus in. Pellentesque suscipit mattis quam quis scelerisque.

Probelm ze zdolnością kredytowa

tel.: +48 504 436 125

mai: robert@robertfurtak.com